30 spalio, 2019 12:01 pm

UAB “Dalios gintaras” veikla – gintarinių papuošalų gamyba. Dalyvavimas parodose įmonei suteikė galimybę pristatyti gaminamą produkciją ir savo prekinį ženklą „Amber Seaside“ ne tik esamose, bet ir naujose užsienio rinkose, užmegzti kontaktus su naujais potencialiais partneriais ir padidinti eksportą esamose rinkose.

Dalyvavimas tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją ir ieškant potencialių partnerių esamose ir naujose eksporto rinkose buvo pagrindinis instrumentas įgyvendinant įmonės bendro ir lietuviškos kilmės produkcijos eksporto plėtros planus, planuojama, kad tai padidins įmonės pardavimų pajamas.

Šiems tikslams pasiekti įmonė sudalyvavo 7 tarptautinėse juvelyrikos pramonės parodose. Sėkmingai įgyvendintas projektas teigiamai atsilieps ne tik įmonei, bet ir visai Lietuvos ekonomikai. Projektas vykdytas pagal Lietuvos 2014-2020 ES investicijų veiksmų programos priemonę Naujos galimybės LT. Finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektui skirtas 38 198,00 Eur finansavimas.

Projekto vykdytojas: UAB “Dalios gintaras”

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0359