Privatumo Politika

Pajurio Gintaras privatumo politika

Pajurio Gintaras (čia ir po “Savininkas”) valdo tinklalapi http://amberseaside.com, kuri teikia paslaugą klientams (čia ir po “Vartotojas”). Šis puslapis yra skirtas informuoti tinklalapio lankytojus apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, jei kas nors nusprendė pasinaudoti mūsų paslauga, “Amber Seaside” interneto tinklalapiu. Jei nuspręsite naudotis mūsų Paslauga, jūs sutinkate su šios politikos rinkimu ir naudojimu. Asmeninė informacija, kurią mes renkamės, naudojama teikiant ir tobulinant paslaugą. Mes nenaudosime ir nepaskirsime jūsų informacijos niekam, išskyrus tai, kas nurodyta šioje privatumo politikoje.

Renkamų duomenų tipai

Tarp duomenų, kuriuos šis tinklalapis surenka pats ar per trečiąsias šalis, yra: slapukai, naudojimo duomenys, vardas, pavardė, telefono numeris, įmonės pavadinimas, adresas, šalis ir el. pašto adresas. Išsami informacija apie kiekvieną surinktą duomenų tipą pateikiama žemiau. Asmens duomenis gali laisvai pateikti Vartotojas, arba, jei naudojimo duomenys yra surinkti automatiškai, naudojant ši tinklalapi. Jei nenurodyta kitaip, visi duomenys, kurių prašoma tinklalapyje, yra privalomi, o šių duomenų nepateikimas gali neleisti, kad tinklalapis teiktų savo paslaugas. Tais atvejais, kai šiame tinklalapyje konkrečiai nurodyta, kad kai kurie duomenys nėra privalomi, vartotojai gali nesuteikti šių duomenų be jokios pasekmės paslaugai ar jos veikimui. Vartotojams, kuriems neaišku, kokie asmeniniai duomenys yra privalomi, gali susisiekti su savininku. Bet koks slapukų naudojimas arba kiti stebėjimo įrankiai naudojami šiame tinklalapyje arba trečiųjų šalių paslaugų savininkai, naudojami šiame tinklalapyje, yra skirti teikti paslaugą, kurią reikalauja Vartotojas, be jokių kitų šiame dokumente neaprašytų tikslų. Vartotojai yra atsakingi už bet kokius trečiosios šalies asmens duomenis, kurie buvo gauti, paskelbti arba bendrinami naudojant ši tinklalapi, ir patvirtina, kad jie turi trečiosios šalies sutikimą pateikti duomenis savininkui.

Duomenų apdorojimo režimas ir vieta

Apdorojimo būdai

Savininkas imasi tinkamų saugumo priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtam naudojimui, atskleidimui, keitimui ar neteisėtam duomenų sunaikinimui. Duomenų apdorojimas atliekamas naudojant kompiuterius ir (arba) IT įgalintus įrankius, laikantis organizacinių procedūrų ir būdų, griežtai susijusių su nurodytais tikslais. Be savininko, kai kuriais atvejais duomenys gali būti prieinami tam tikriems atsakingų asmenų, dalyvaujančių šio tinklalapio veikloje (administravimas, pardavimas, rinkodara, teisėtai, sistemos administravimas), arba išorės šalims (tokiems kaip techninės priežiūros paslaugų teikėjai, pašto operatoriai, prieglobos paslaugų teikėjai, IT įmonės, ryšių agentūros). Atnaujintas šių šalių sąrašas gali būti prašomas iš savininko bet kuriuo metu.

Apdorojimo teisinis pagrindas

Savininkas gali apdoroti Asmeninius duomenis, susijusius su vartotojais, jei taikomas vienas iš šių punktu:

 • Vartotojai davė sutikimą vienam ar daugiau konkrečių tikslų. Pastaba: pagal kai kuriuos teisės aktus savininkui gali būti leidžiama apdoroti Asmens duomenis, kol Vartotojas nesutinka su tokiu tvarkymu (“atsisakymu”), nereikėdamas remtis sutikimu ar kitais iš toliau nurodytų teisinių pagrindų. Tačiau tai netaikoma, kai tvarkant asmens duomenis reglamentuoja Europos duomenų apsaugos įstatymai
 • duomenų teikimas yra būtinas norint įvykdyti susitarimą su Vartotoju ir (arba) su jais susijusias prieš sutartines prievoles;
 • apdorojimas yra būtinas norint laikytis teisinės prievolės, kuriai priklauso savininkas;
 • apdorojimas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama vadovaujantis viešuoju interesu arba vykdant savininkui suteiktas oficialias teises;
 • tvarkymas yra būtinas savininko arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais.

Bet kokiu atveju Savininkas su malonumu padės paaiškinti konkretų teisinį pagrindą, taikomą apdorojimui, ypač tai, ar asmens duomenų teikimas yra įstatymais nustatytas ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas sudaryti sutartį.

Vieta

Duomenys apdorojami savininko veiklos biurose ir visose kitose vietose, kuriose yra su apdorojomu susijusios šalys. Atsižvelgiant į naudotojo buvimo vietą, duomenų perdavimas gali būti susijęs su vartotojo duomenų perkėlimu į kitą šalį. Norėdami sužinoti daugiau apie tokių perduotų duomenų apdorojimo vietą, naudotojai gali patikrinti skyrių, kuriame yra išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Vartotojai taip pat turi teisę susipažinti su duomenų perdavimo į šalį, nepriklausančią Europos Sąjungai, ar bet kuriai tarptautinei viešosios tarptautinės teisės reglamentuojamai organizacijai, kurią įsteigia dvi ar daugiau šalių, tokių kaip JT, teisinį pagrindą ir apie taikytas saugumo priemones Savininkas saugo ju duomenis. Jei toks perkėlimas vyksta, naudotojai gali sužinoti daugiau, patikrinę atitinkamus šio dokumento skyrius arba pasikonsultavę su savininku naudodami kontaktų skyriuje pateiktą informaciją.

Saugojimo laikas

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tiek, kiek reikalaujama jų surinkimo tikslas.

Todel:

 • Asmeniniai duomenys, surinkti dėl tikslų, susijusių su sutarties vykdymu tarp savininko ir vartotojo, turi būti išsaugoti tol, kol tokia sutartis bus visiškai įvykdyta.
 • Asmens duomenys, surinkti savininko teisėtų interesų tikslais, laikomi tol, kol yra reikalingi tokiems tikslams pasiekti. Naudotojai gali rasti konkrečios informacijos apie teisėtus interesus, kurių siekia Savininkas atitinkamose šio dokumento dalyse, arba susisiekus su Savininku.

Savininkui gali būti leidžiama išsaugoti Asmens duomenis ilgiau, kai vartotojas sutiko su tokiu apdorojimu, jei tokio sutikimo neatšaukiama. Be to, savininkas gali būti įpareigotas išlaikyti asmens duomenis ilgesnį laiką, kai tai reikalinga, norint įvykdyti teisinį įsipareigojimą arba institucijos nurodymu.

Tvarkymo tikslai

Duomenys apie naudotoją yra renkami, kad savininkas galėtų teikti savo paslaugas, taip pat šioms reikmėms: “Google Analytics”, sąveika su išoriniais socialiniais tinklais ir platformomis bei susisiekimas su naudotoju. Vartotojai gali rasti išsamesnės informacijos apie tokius tvarkymo tikslus ir konkrečius asmens duomenis, kurie naudojami kiekvienam tikslui žemiau.

Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenys renkami šiais tikslais ir naudojant šias paslaugas:

Google Analytics

Šiame skyriuje esančios paslaugos leidžia savininkui stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą ir gali būti naudojamos stebėti naudotojo elgesį. “Google Analytics” (“Google Inc.”). “Google Analytics” yra “Google Inc.” (“Google”) teikiama žiniatinklio analizės paslauga. “Google” naudoja surinktus duomenis, kad stebėtų ir išnagrinėtų, kaip naudojamas šis tinklalapis, rengia ataskaitas apie savo veiklą ir dalijasi jais su kitomis “Google” paslaugomis. “Google” gali naudoti surinktus duomenis, kad būtų galima kontekstualizuoti ir individualizuoti savo reklamos tinklo skelbimus.

Surinkti asmeniniai duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys.

Sąveika su išoriniais socialiniais tinklais ir platformomis

Šios rūšies paslauga leidžia sąveiką su socialiniais tinklais ar kitomis išorinėmis platformomis tiesiogiai iš šios programos puslapių. Sąveika ir informacija, gauta naudojant šią Programą, visuomet priklauso nuo kiekvieno socialinio tinklo naudotojo privatumo nustatymų. Šio tipo paslauga vis tiek gali rinkti puslapių, kuriuose įdiegta paslauga, srauto duomenis net tada, kai Vartotojas nenaudoja jo. Facebook kaip mygtukas ir socialiniai valdikliai (“Facebook”, Inc). “Facebook” mygtukas ir socialiniai valdikliai yra paslaugos, leidžiančios bendrauti su “Facebook”, Inc. “Facebook” socialiniu tinklu.

Surinkti asmeniniai duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys.

Susisiekimas su vartotoju

Kontaktinė forma (šis tinklalapis). Užpildydami kontaktinę formą naudodamiesi savo duomenimis, Vartotojas įgalioja šią paraišką naudoti šias detales atsakydamas į informacijos, užklausų ar bet kokio kito prašymo formas, kaip nurodyta formos antraštėje.

Surinkti asmens duomenys: adresas, įmonės pavadinimas, šalis, elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė ir telefono numeris.

Vartotojų teisės

Vartotojai gali naudotis tam tikromis teisėmis, susijusiomis su jų tvarkomais duomenimis.

Vartotojai turi teisę atlikti šiuos veiksmus:

 • Atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu. Vartotojai turi teisę atšaukti sutikimą, jei jie anksčiau davė sutikimą tvarkyti savo Asmens duomenis.
 • Duomenų apdorojimo objektas. Vartotojai turi teisę prieštarauti jų duomenų tvarkymui, jei apdorojimas atliekamas kitokiu teisiniu pagrindu, nei sutikimas.
 • Peržiureti savo duomenis. Vartotojai turi teisę žinoti, jei Savininkas tvarko Duomenis, gauti informacijos apie tam tikrus tvarkymo aspektus ir gauti apdorojamų duomenų kopiją.
 • Patikrinkite ir pageidauti taisymo. Vartotojai turi teisę patikrinti jų duomenų tikslumą ir paprašyti jo atnaujinti ar pataisyti.
 • Apriboti jų duomenų tvarkymą. Vartotojai tam tikromis aplinkybėmis turi teisę apriboti jų Duomenų tvarkymą. Tokiu atveju Savininkas neapdoros savo Duomenys jokiu kitais tikslais, išskyrus saugojimą.
 • Ištrinti ar kitaip pašalinti jų asmeninius duomenys. Vartotojai tam tikromis aplinkybėmis turi teisę iš Savininko reikalauti ištrinti savo duomenis.
 • Gauti savo duomenis ir perkelti juos į kitą valdytoją. Vartotojai turi teisę gauti savo duomenis struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir mašininiu nuskaitytu formatu ir, jei techniškai įmanoma, jį be jokių kliūčių persiųsti kitam valdikliui. Ši nuostata taikoma su sąlyga, kad Duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kad apdorojimas yra pagrįstas vartotojo sutikimu, pagal sutartį, kurią Vartotojas sudaro iki sutarties sutartyje numatytų prievolių.
 • Vartotojai turi teisę pateikti ieškinį savo kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

Details about the right to object to processing

Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such processing by providing a ground related to their particular situation to justify the objection.

Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes, they can object to that processing at any time without providing any justification. To learn, whether the Owner is processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections of this document.

How to exercise these rights

Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as possible and always within one month.

Išsami informacija apie teisę prieštarauti apdorojimui

Teisiniai veiksmai

Vartotojo asmenynes duomenys gali buti naudojami teisiniais tikslais kurie gali atsirasti del netinkamo šio tinklalapio arba susijusiu paslaugu naudojimo. Vartotojas sutinka kad savininkui gali būti pareikalauta atskleisti asmens duomenis valstybės institucijų prašymu.

Papildoma informacija apie Vartotojo asmeninius duomenis

Papildomai prie informacijos kuria ivardinta šioje Privatumo Politikoje, Savininkas pagal užklausa gali suteikti vartotojui papildomą ir kontekstinę informaciją apie konkrečias Paslaugas arba asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą.

Sistemos žurnalai ir priežiūra

Eksploatacijos ir priežiūros tikslais šis tinklalapis ir bet kurios trečiosios šalies paslaugos gali rinkti failus, kurie įrašo sąveiką su šio tinklalapiu (sistemos žurnalai), naudoti šiuo tikslu kitus asmeninius duomenis (pvz., IP adresą).

Informacija kuria nepateikta šioje politikoje

Daugiau informacijos, susijusios su asmens duomenų rinkimu ar apdorojimu, gali būti prašoma iš savininko bet kuriuo metu.

Kaip tvarkomos “Do Not Track” užklausos

Šis tinklalapis nepalaiko “Do Not Track” užklausų. Jei norite nustatyti, ar kuri nors trečiųjų šalių paslauga naudoja “Do Not Track” užklausas, skaitykite jų privatumo politiką.

Pakeitimai šioje privatumo politikoje

Savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, pranešdamas apie tai savo vartotojams šiame puslapyje ir galbūt per tinklalapy ir (arba) – tiek, kiek tai techniškai ir teisiškai įmanoma – siųsti pranešimą vartotojams bet kokia kontaktine informacija prieinama savininkui. Labai rekomenduojama dažnai tikrinti šį puslapį, ir stebeti paskutinio pakeitimo datą, pateiktą apačioje.


Paskutinis atnaujinimas: Birželio 25, 2018

Close
Close
Close

Mano krepšelis

Shopping cart is empty!

Continue Shopping